Duett MinSide

Duett MinSide program for IMS regnskap

Som bruker av Duett MinSide vil du kunne utføre oppgaver som attestering, fakturering, timeregistrering, lønn og bokføring direkte i vårt program. Arbeidsfordelingen tilpasses i avtale mellom regnskapskontoret og kunden.

Bruker hos Duett MinSide gir deg mulighet til:

  • Fakturering
  • Timeregistrering og lønn
  • Attestasjon og betaling
  • Rapportering og analyse

Ta kontakt med oss om du vil vite mer!