Avvikling av selskap

Har du på et tidspunkt vært involvert i prosessen med å etablere et selskap, har du sannsynligvis fått erfare hvor langtrukken og tidkrevende prosess dette kan være. Ved avvikling av selskap møter du flere av de samme formelle krav, retningslinjer og tidsfrister som du må forholde deg til. I slike situasjoner kan det være en stor fordel å få profesjonell hjelp med gode rutiner på selskapsavvikling.

Hvordan foregår avviklingen?


Oppløsning og sletting av aksjeselskap gjøres i to trinn, og tiden mellom disse kalles en avviklingsperiode. I denne perioden skal et avviklingsstyre, utnevnt av generalforsamlingen, gjøre de nødvendige forberedelsene før avviklingen.

Begge trinn i avviklingsprosessen forutsetter at alle krav til innsendelser, meldinger og dokumentasjon innfris. Dette må være på plass før selskapet kan melde endelig oppløsning.

Revisjonsfritaket gjelder også ved oppløsning av selskap


Hvorvidt ditt selskap er revisjonspliktig, avhenger av selskapsform og størrelsen på selskapet. Små aksjeselskaper med få ansatte og begrensede driftsinntekter kan velge at selskapets årsregnskap ikke skal revideres.

Tidligere har fritaket fra revisjonsplikten falt bort ved oppløsning av selskap, men denne loven er nå i endring. Fra og med 2019 kan selskaper som faller inn under revisjonsfritaket kan oppløses uten av regnskapet må revideres.

Enkel avvikling av selskap


IMS Regnskap har lang erfaring med avvikling av ulike selskapsformer fra A til Å. Vi bistår med nødvendig dokumentasjon, rådgivning i avviklingsperioden og revisjon av avviklingsregnskapet. Velg oss som din regnskapsfører, så sørger vi for rask og smertefri avvikling av ditt selskap. Kontakt oss for mer informasjon.