Komplett regnskapsfører

Som autorisert regnskapsfører har vi kompetansen som kreves for å forvalte hele ditt foretaks økonomifunksjon, og gjør allerede dette for mange av våre kunder. For små og mellomstore bedrifter er det ofte ønskelig å frigjøre ressurser. Lar dere oss ta hånd om det økonomiske, gjør vi det vi er best på, mens du får mer tid til å fokusere på dine kjerneområder.

Skreddersydde regnskapstjenester


Det kan være utfordrende å til enhver tid holde seg oppdatert på lover og regler knyttet til regnskapsføring. Derfor velger mange av våre kunder å la oss ta hånd om hele deres regnskapsfunksjon. Andre velger å utføre noen oppgaver selv, noe som er mulig med webløsningen Duett MinSide.

Uavhengig av om du ønsker å gjøre mye eller lite selv, tilpasser vi vårt tilbud etter dine behov og tilbyr fleksible, skreddersydde avtaler. Nøyaktig hvilke oppgaver vi bistår deg med avtaler vi sammen.

Dersom du er i oppstartsfasen, bistår vi gjerne i forbindelse med stiftelse av selskap. Da hjelper vi dere med å få regnskapet riktig helt fra begynnelsen.

Les mer om våre regnskapstjenester her.

Samspill mellom kunde og regnskapsfører


For oss er det viktig å ha et tett og nært forhold til deg som kunde. Når vi kjenner kundene våre, er det lettere å komme med gode råd og anbefalinger. Samtidig er det lettere for deg som kunde å ha tillit til en regnskapsfører du har et godt personlig forhold til.

En god regnskapsfører fører ikke bare tall på riktig sted. Vi skal også følge med og rapportere om ulike forhold som kan ha betydning for kundens vekst og lønnsomhet. I tillegg til regnskapstjenester tilbyr vi også rådgivningstjenester, noe mange av våre kunder benytter seg av.

Har du behov for regnskapsfører eller økonomisk rådgiver?


Mange tror at det er komplisert å bytte regnskapsfører, men som regel er dette helt uproblematisk. Vi gir god oppfølging og tar oss av alt det administrative i forbindelse med byttet.

Kontakt oss gjerne dersom du har spørsmål eller har behov for en kompetent regnskapsfører.