Likviditetsstyring

God eller svak likviditet avhenger av om en virksomhet har tilgang på tilstrekkelig enkelt omsettelige midler for å dekke sine betalingsforpliktelser. Det kan for eksempel være utestående beløp hos leverandører, skatter og avgifter. God likviditet innebærer at virksomheten kan innfri disse forpliktelsene, og avhenger blant annet av effektiv kontantstrøm og kontroll over virksomhetens forventede inntekter og utgifter i den aktuelle perioden.

Dårlig likviditet får ofte store konsekvenser


Dessverre er det mange bedrifter i Norge som opplever problemer med svak likviditet og manglende midler til å betale regninger, utbetale lønn eller overholde frister for innbetaling av skatter og avgifter. Dette vil følgelig direkte påvirke virksomhetens forhold til investorer, banker, ansatte og leverandører. I verste fall kan svak likviditet over lenger tid være nok til at en virksomhet legges ned.

Hvordan oppnå god likviditet


Våre dyktige medarbeidere i IMS Regnskap har ekspertisen og rutinene som gjør det mulig for oss å hjelpe virksomheter oppnå bedre likviditet. Vi går gjennom regnskapets inntekter og utgifter, og fremlegger forslag til rutiner for å øke kontantstrømmen gjennom god planlegging av virksomhetens økonomiske ressurser.

Vi hjelper deg med likviditetsstyring


Dersom du opplever problemer med økonomien i din virksomhet, er det viktig å iverksette nødvendige tiltak fra første stund. Vi i IMS Regnskap tilbyr tjenestene som hjelper deg med å motarbeide svakheter ved virksomhetens eksisterende økonomistyring og likviditet, og bistår med å tilrettelegge for bedre økonomistyring, likviditet og betalingsevne i fremtiden.

Opplever du dårlig økonomistyring, svak betalingsevne og svak likviditet?

Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan hjelpe deg.