Selvangivelse for selskap

Alle norske virksomheter som har hatt formue eller inntekt i Norge, er pliktig å levere selvangivelse, eller skattemelding, for foregående regnskapsår. Skattemeldingen utarbeides og sendes inn slik at Skatteetaten kan sikre riktig fastsetting av skatt for din virksomhet. Kravet gjelder alle selskapsformer og leveres elektronisk i Altinn innen 31. mai.

Ta kontakt med oss for mer informasjon om hvordan vi kan hjelpe ditt selskap med selvangivelsen.

Lever i tide og unngå tvangsmulkt


Flere titalls tusen næringsdrivende mottar hvert år vedtak om tvangsmulkt som følge av manglende eller ufullstendig levering fra opplysningspliktige virksomheter innen fristens utløp. Tvangsmulkt er en daglig bot som kan bli ilagt ved manglende innlevering av blant annet mva-meldingen, aksjonærregisteroppgaven og skattemeldingen, og kommer i form av et daglig rettsgebyr opp til et maksbeløp på 56 500 kroner. Mulkten løper frem til alle opplysninger om din virksomhet er levert eller til tvangsmulktens øvre grense er nådd.

Les mer om satser og betaling på Skatteetatens nettsider.

Bistand til utfylling av skattemelding og næringsoppgave


Næringsvirksomheter, som for eksempel aksjeselskaper, er en egen juridisk enhet og er i så måte selv ansvarlig for at innberetning og betaling av skatt gjøres på bakgrunn av korrekt informasjon og til riktig tid. For mange næringsdrivende, spesielt ikke-revisjonspliktige virksomheter og foretak, kan det være fristende å sette seg fore å fylle ut denne informasjonen på egen hånd for å spare penger.

Av erfaring ser vi imidlertid at det ofte er mer hensiktsmessig å overlate denne oppgaven til en regnskapsfører som er godt kjent med regelverk og rutiner. I lengden vil dette kunne spare deg for unødvendig hodebry og økonomisk tap i form av tvangsmulkt eller avskrivning. Ved å la oss håndtere utfylling og innsendelse av skattemelding og næringsoppgave for din virksomhet, vil du samtidig frigjøre tid til å fokusere på bedriftens kjerneområder.

Ta kontakt med IMS Regnskap for bistand til utfylling av skattemelding og næringsoppgave.