Skybasert regnskap med Duett MinSide

Mange foretak velger å sette bort regnskapsfunksjonen, men ønsker likevel å følge med på egne tall eller å utføre enkelte økonomioppgaver selv. Med webløsningen Duett MinSide gjøres dette på en enkel og oversiktlig måte. Duett MinSide tilrettelegger for arbeidsdeling og integrerte prosesser, og gir deg som kunde løpende informasjon om egen økonomi.

Enkelt og brukervennlig system

Duett MinSide er en del av vårt økonomisystem Duett Økonomi. Dette er en brukervennlig løsning som gir deg full oversikt over eget regnskap, uten at du sitter med totalansvaret for regnskapsføringen. Som bruker hos Duett MinSide får du mulighet til å utføre følgende oppgaver:

  • Fakturering og purring
  • Timeregistrering og lønn
  • Attestasjon og betaling
  • Rapportering og analyse

Enkelte av disse oppgavene, blant annet timeregistrering, håndtering av reiseregninger, utlegg og refusjoner, kan utføres løpende i en mobilapp.

Trykk her for mer informasjon om Duett MinSide. 

Skreddersydde løsninger

Det er selvsagt opp til deg hvilke oppgaver du ønsker å utføre på egenhånd og hvilke du vil at vi skal håndtere. Arbeidsfordelingen tilpasses i avtale mellom oss og deg som kunde.

Kontakt oss dersom du har spørsmål om Duett MinSide eller ønsker at vi skal ta hånd om regnskapet for ditt foretak.

Duett MinSide program for IMS regnskap