Innrapportering og betaling av skatt og avgift for næringsdrivende

Alle norske næringsvirksomheter plikter å overholde formelle krav og frister for innrapportering og betaling av skatter og avgifter tilknyttet virksomheten. Alle regnskapspliktige virksomheter har derfor et ansvar om å til enhver tid sørge for at avgiftsrapportering og innbetaling gjøres på rett måte og til riktig tid.

Unngå rapporteringsfeil


Mangelfullt regnskap, innrapporteringsfeil eller overtredelse av tidsfrister kan innebære uheldige konsekvenser. Det er fort gjort for ufaglærte å gjøre feil eller overse statens strenge betalingsfrister. Vi i IMS Regnskap bistår små og mellomstore bedrifter med rapportering og betaling av skatter og avgifter, slik at du slipper å bekymre deg for formelle krav og frister.

Kontakt oss i dag for en uforpliktende prat.

Trygg rapportering med en autorisert regnskapsfører


Innrapportering og betaling av skatter og avgifter kan for mange virksomheter være en ressurskrevende oppgave. Samtidig er det høyest nødvendig for den vedvarende driften. Derfor velger mange næringsvirksomheter i Norge å sette bort denne delen av regnskapsfunksjonen til en autorisert regnskapsfører, og opplever dette som en trygghet de ikke ville vært foruten.

Med en autorisert regnskapsfører kan du være sikker på at ditt selskap overholder gjeldende regelverk og retningslinjer. I tillegg bidrar det til å frigjøre din tid slik at du kan fokusere på virksomhetens kjerneområder.

Kontakt oss i dag for spørsmål vedrørende våre tjenester